Historie

Bekijk de tijdlijn van de geschiedenis van de Hezelstraat. Van het ontstaan van de "Hesestraet in 1334 tot heden.

Picture

Ontstaan van de Hezelstraat

In 1334 wordt de Lange Hezelstraat samen met de Stikke Hezelstraat de Hesestraet genoemd: de weg naar het dorpje Hees.

1334
Picture

Afbraak stadsmuren

In 1874 komt er eindelijk goed nieuws uit Den Haag. Op 18 april van dat jaar krijgt de stad toestemming om zich te ontdoen van de zo gehate stadsmuren.

1874
Movie

Officieel een winkelstraat

Omdat de Grote Markt in die tijd nog steeds het sociaal-economisch middelpunt van de stad vormde, was het gunstig om zich in de directe nabijheid van de markt te vestigen. Dit gebeurde o.a. in de Hezelstraat. Buiten aan het raam, onder luifels, werd van alles verkocht, maar geleidelijk aan verplaatste de verkoop zich van buiten naar binnen en ontstonden de eerste winkels in de Hezelstraat. Sinds 1880 is de straat een winkelstraat en daarmee de oudste winkelstraat van Nederland.

1880
Location

Tweede Wereldoorlog

In mei 1940 was het de eerste Nederlandse stad die in Duitse handen viel.

Mei 1940
Location

Market Garden

In september 1944 werd er tijdens operatie Market Garden zwaar gevochten in en rondom de stad om de Waalbrug onbeschadigd in handen te krijgen en te houden, wat de Britten en Amerikanen uiteindelijk lukte.

September 1944
Movie

Herinrichting

De straat heeft sinds de herinrichting van 2008 een bestrating met natuurstenen en vernieuwde straatverlichting en fietsenstallingen. Daarnaast zijn er zitelementen aan de straat toegevoegd en zorgen bomen voor een groenere uitstraling.

2008